Observera att godset är lågbränt och oglaserat och därför inte vattentätt.