top of page

Observera att godset är lågbränt och oglaserat och därför inte vattentätt.

bottom of page